BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), MLA (Modern Language Association), CSA (Sociological Abstracts), LLBA (Linguistics and Language Behavior Abstracts), EBSCO (Academic Complete Search) ve UPD (Ulrich's Periodicals Directory) dizinleri tarafından taranmaktadır.

 

 Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/ ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

ISSN 1300-7874