BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), MLA (Modern Language Association), CSA (Sociological Abstracts), LLBA (Linguistics and Language Behavior Abstracts), EBSCO (Academic Complete Search) ve UPD (Ulrich's Periodicals Directory) dizinleri tarafından taranmaktadır.

 

 Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/ ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Abonelik
ULUSLARARASI DERGİ OLMAK PDF Yazdır e-Posta


Elinizdeki sayısıyla 13. yılını doldurup 14’üne ayak basan Türklük Bilimi Araştırmaları, ayın ondördü gibi parıldamaya devam ediyor. 1995 Kasım’ında Sivas’ta başlayan bu serüven -çok cüz’î bir aksama ile- 2001’in ilk yarısına kadar burada devam etti. Eylül 2001’de Niğde’ye taşınan dergimizin o günden beri hiç aksamadan çıkma başarısının belgesi, dopdolu ve hakemli 16 sayıdır. Bu sürecin başında yazılar, tek hakeme inceletiliyordu. Daha sonra hakem sayısı ikiye çıkarıldı. 23. sayıdan itibaren ise üç hakeme inceletilen yazıların yayımı için raporların ikisinin olumlu olması şartı aranıyor.

Dergimizin 2006 yılından beri, 2004 yılı sayıları başlangıç olarak alınıp ULAKBİM tarafından taranması, kaydedilmesi gereken önemli aşamalardan biridir.

Bu sayıdan itibaren ise TÜBAR artık “uluslararası” hüviyete kavuşuyor. Türklük Bilimi Araştırmaları, Uluslararası MLA Dizini tarafından da taranacaktır. Bunu daha başka dizinlerin takip edeceğini müjdeleyebiliriz.

Kurumların dergisi olmak kolay, kurumsallaşan dergi olmak zordur. TÜBAR, kurumsallaşan dergidir.

TÜBAR, üniversiteden bağımsız, “üniversal” bir dergidir.

TÜBAR’ın arkasında bir vakıf ve benzeri destek de yoktur.

TÜBAR’ın yayımı, yalnızca gönüllülük esasına dayanıyor.

TÜBAR, 25. sayısıyla 6888 sayfalık hacme ulaştı. Bu hacmin yaklaşık üçte ikisi hakemlidir. 25 sayıda 220 yazarın toplam 396 yazısı yayımlandı (Bunlara 25 adet “Takdim” yazısı dâhil değildir).

Her sayının daha ileri bir adım olması ve daha zarif, daha olgun sayılarla huzurunuza çıkmak niyet ve azmiyle…

Ankara - 21 Mayıs 2009

Nâzım Hikmet POLAT


 
ISSN 1300-7874