BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa
Danışma ve Yayım Kurulu PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 01 Temmuz 2009 06:23

Danışma ve Yayım Kurulu

Advisory-Editorial Board Prof. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK (Gazi Üni.)Prof. Dr. Şerif AKTAŞ (Gazi Üni.)Prof. Dr. Erman ARTUN (Çukurova Üni.)Prof. Dr. Nazan BEKİROĞLU (Karadeniz Teknik Üni.)Prof. Dr. Bernt BRENDEMOEN (Oslo Üni.)Prof. Dr. Osman HORATA (Hacettepe Üni.)Prof. Dr. Şakir İBRAYEV (Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üni.)Prof. Dr. Larz JOHANSON (Mainz Johannes Gutenberg Üni.)Prof. Dr. Olcobay KARATAYEV (Kırgız Yusuf Balasagun Millî Dev. Üni.)Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (Ahi Evran Üni.)Prof. Dr. Bulat KUMEKOV (Kazakistan İlimler Aka.)Prof. Dr. Richard LEE (Sociology SUNY-Binghamton)Prof. Dr. Muhsin MACİT (Anadolu Üni.)Prof. Dr. Anvar MOKAYEV (Kırgız-Türk Manas Üni.)Prof. Dr. Abdımelik NİSANBAYEV (Kazakistan İlimler Aka.)Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT (Gazi Üni.)Prof. Dr. Claus SCHÖNİG (Institüt für Turkologie)Prof. Dr. Kubat TABALDİYEV (Kırgızistan İlimler Aka.)Prof. Dr. Kâmil VELİYEV (Azerbaycan İlimler Aka.)Doç. Dr. Hikmet KORAŞ (Niğde Üni.)Doç. Dr. Nikolay NİKOV (Sofya Üni.)Doç. Dr. Bayram ÜNAL (Fernand Braudel Center, SUNY-B/Niğde Üni.)Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖKDEMİR (Ondokuz Mayıs Üni.)Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU (Cumhuriyet Üni.)


Son Güncelleme: Pazar, 10 Mayıs 2015 11:31
 

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915