BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-17-2005BAHAR
Yukari

SAYI-17-2005BAHAR

İÇİNDEKİLER

Sayfa
Nâzım H. POLATTakdim -17- 5-6

 

Öğr. Gör. Ramis KARABULUT

Abbas Sayar’ın Şiir Dünyası

The World of Abbas Sayar’s Poems
7-67

 

 Prof. Dr. Nâzım H. POLAT

 Fağfur Dergisi

The Magazine “Fağfur”

69-90

 

Doç. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK

 Müstacabizade İsmet’in Müşterek Şiirleri

Müstacabizade İsmet’s Collective Poems 

   91-99

 

Prof. Dr. Canıbek CAKIPBEKOV

Kazak, Kırgız Halkları Arasındaki Siyasî-Askerî İlişkiler (XIX. Asrın İlk Yarısı)

Political and Military Relations Between Kazakh People and Kyrgyz People (The First Half of XIX Century) 

     101-117

 

Dr. Kılıç OSMANOV

Bozkır Kavimlerinden Azlar

Azs From Step Tribes

119-133

 

Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞ

 Türkiye Türkçesinde Gereklilik

Necessity in Turkey’s Turkish 

135-154

 

Yrd.Doç.Dr. Nilgün ÇIBLAK

Mersin’de İnanç Merkezlerine Bağlı Kurban Törenleri

Sacrifice Ceremonies Connected to Mersin’s Belief Points

155-176

 

 Yrd. Doç. Dr. Kemal TİMUR

Ülkü Dergisinde Yayınlanan Atatürk Konulu Şiirler

Poems About Ataturk Printed in Journal of Ülkü
177-203

 

 Arş. Gör. Müberra BAĞCI İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştırmalar205-209

 

 

İç kapak hakem (134.38 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915