BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-18-2005GUZ
Yukari

SAYI-18-2005GUZ


         

İÇİNDEKİLER

Prof. Dr. Nâzım H. POLAT

Takdim -18-

 
5-6 
Doç. Dr. İ. Hakkı AKSOYAK

Manastırlı Celal’in Satranç Terimleri ile Yazdığı Gazeli

A Gazel Which Consist Of Chess Terim Written By Celâl From Manastır 
7-16 
Öğr. Rafet ATALAY

Tarihçi Çeşmîzade Mustafa Reşid’in Edebî Kişiliği

Historian Çeşmîzade Mustafa Reşid’s Literary Quality 

17-29 
Dr. Yavuz BAYRAM

16. Yüzyildaki Bazı Divan Şairlerinin “Şaire ve İlhama Dair” Görüşleri

The Wievs About “Poet” And “Inspiration” Of Some Poets Of Classic Period İn 16th Century 

31-68 
Öğr. Gör. Dr. Şerife ÇAĞIN

Refik Halit Karay’ın “Eskici” Hikâyesi Üzerine Bir Inceleme

An Analyse of a Refik Halit Karay’s Story: “Eskici” 

69-81 
Yard. Doç. Dr. Muvaffak EFLATUN

Yeni Bulgular Işığında Müstezad

Mustezâd, in the Light of New Findings 

83-102 
Araş. Gör. Sinan GÖNEN

Dede Korkut Hikayelerinden Günümüze Yansıyan Doğum Adetleri

Birth Customs Are Reflected Current Of Dede Korkut Stories 

103-112 
Yard.Doç.Dr. Mevlüt GÜLTEKİN

Kahramanmaraş Ağzına İlişkin Bazı Gözlemler

Some Observations on the Dialects of Kahramanmarasş 

113-127 
Yard. Doç. Dr. Nevin GÜMÜŞ

Türk Tarih ve Edebiyatına Dair Değerlendirilmemiş Kaynaklardan Bir Mecmua Örneği: Tuhfe-i İsmailiye

A Sample of Mecmuas that hasn’t Evaluated About Turkish History and Literature; Tuhfe-i İsmailiye 

129-162 
Dr. İlknur KARAGÖZ

Yahya Kemal’in “Ses” Adlı Şiirinin Özdeşleyim (Einfühlüng) Metoduyla Tahlili

The Analysis of the Yahya Kemal’s Poem “Ses” with the Empathy Method 

163-177 
Araş. Gör. Abdurrahman KOLCU

Cenab Şahabeddin’in Bütün Şiirlerine Katkı

Addition to Cenab Sahabeddin’s All Poems

179-186
Öğr. Gör. Nevzat TOPAL

Osman Turan Bibliyografyası

Osman Turan’s Bibliography

187-194
Prof. Dr. İsmail ÜNVER

Farklı Coğrafyalarda Yaşamış İki Şairin “Şitâ’iyye”lerinde Kış

Winter in Their “Şitâi’iyye”s of The Two Poets Lived in Different Areas

195-201
Ar. Gör. Ayşe YILDIZ

Mehmet Behçet Yazar’ın “Câmi‘u’n-Nezâ’ir Taraması” Çalışması ve Bu Çalışmadaki Türkçe Kelime Kadrosu

“Câmi‘u’n-Nezâ’ir Taramasi” Work Of Behçet Yazar and Turkish Words Content In This work

203-232
Yard. Doç. Dr. Abdullah ECEHAN

Abdulhhak Hamid Hakkında

About Abdülhak Hamid

233-237
 TÜBAR Yayın İlkeleri 239-2402
 

 

Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915